Tanórán kívüli fogl.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

2020 / 2021. tanév

Szakkör megnevezése

• ügyes kezek

• furulya 2 csoportban

• internet 2 csoportban

• főzési alapismeretek 2 csoportban

• rajz szakkör

• angol 4 csoportban

Középiskolai előkészítő foglalkozások matemetikából és magyarból :

• 8. évfolyamon I. félévben

• 7. évfolyamon II. félévben

Napközi: minden évfolyamon, osztályban

Tanulószoba: felsőben 3 csoportban

Szaktárgyi felzárkóztatások, korrepetálások:

• 1. osztály: felzárkóztatás 2 óra

• 2. osztály: magyar korrepetálás 1 óra, matematika korrepetálás 1 óra

• 3. osztály: magyar korrepetálás 1 óra, matematika korrepetálás 1 óra

• 4. osztály: magyar korrepetálás 1 óra, matematika korrepetálás 1 óra

Felsőben:

• földrajz 1 óra

• német 4-5. osztály 1 óra

• német 7. osztály 1 óra

• 5-8. évfolyamon magyar korrepetálás 1 óra évfolyamonként.

• 5. osztály matematika korrepetálás 1 óra

• 6-7. osztály matematika korrepetálás 1 óra

Fejlesztő foglalkozás 6 csoportban heti 12 órában.

Logopédiai foglalkozás heti 2 alkalommal 3 óra.

Gyógypedagógiai foglalkozás heti 4 óra.