Ökomunkaterv 2018/2019

Ökomunkaterv

Batthyány Lajos Általános Iskola

 Géza Fejedelem Tagiskolája

2018-19-es tanév

Ökomunkacsoport tagjai:

  • Liedermajer Heléna – tagintézmény-vezető
  • Bán Balázs – felsős és napközis munkaközösség képviselője
  • Szalainé Cseh Katalin– alsós munkaközösség képviselője
  • Gál Károlyné – takarítónő
 
Feladat   A. ALAPDOKUMENTUMOK Határidő Felelős
Ökomunkaterv elkészítése és nevelőtestülettel elfogadtatása október 2. Liedermajer Heléna
Ökomunkatervünk nyilvánosságra hozatala október 26. Liedermajer Heléna Bán Balázs, Csontosné,
Munkaközösségi munkaterve kapcsolódik az intézmény ökoiskolai munkatervéhez. október 2. Lencsésné Cseh Katalin, Liszi Katalin, Karácsony Zsuzsanna
B. SZERVEZETI FELTÉTELEK    
Ökoiskolai munkacsoport megalakulása, az éves terv meghatározása. szeptember 18. Liedermajer Heléna Bán Balázs (felsős mk.) Karácsony Zsuzsanna (napközis mk.) Lencsésné Cseh Katalin (alsós mk.) Gál Károlyné (technikai)
A diákönkormányzat bevonása: zöld DÖK tagok osztályonként. szeptember Bán Balázs
A fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos beszámoló értekezleteinken félévi és év végi értekezleten programfelelősök
C. PEDAGÓGIAI MUNKA    
Menő Menza pályázat keretében az egészséges étkezést népszerűsítjük havi zöldség és gyümölcskóstolókkal folyamatos Lencsésné Cseh Katalin
Menő Menza pályázat keretében a diákok az egészséges étkezési szokásainak felmérése után egyéni vagy kiscsoportos dietetikai tanácsadást biztosítunk hetente folyamatos Sümegi Katalin dietetikus
A Menő Menza pályázat keretében a felsős technika órákon egészséges ételeket főznek folyamatos Michellerné Kalapács Tünde
A Menő Menza pályázat keretében főzőszakkörön egészséges ételeket készítenek folyamatos Lencsésné Cseh Katalin, Bán Balázs
Titkok Házában természettudományos kihelyezett élményórákon részvétel folyamatos Szabó Gyöngyi, Bán Balázs
Iskolagyümölcs és iskolatej program működtetése folyamatosan Csontos Jánosné és napközis pedagógusok
Boldogságprogram 2. osztályban folyamatosan havi minimum 1 óra Dudás-Bankó Judit
Fenntarthatóságra nevelés főként osztályfőnöki, technika, környezetismeret, biológia, földrajz és testnevelés és délutáni napközis órákon: beépülnek a fenntarthatósággal kapcsolatos jelenbéli helyi és globális események, a jövő generációk iránti felelősség, a felelős családtervezésre nevelés… folyamatosan Liedermajer Heléna, Bán Balázs, osztályfőnökök, Soós Tamás, napközisek
Emelt óraszám egészségtan oktatásra, az 5. osztályban heti 0,5 óra heti 0,5 óra Liedermajer Heléna
Projektnap: Úrhidai Gazda Tábor meglátogatása a 3-4. osztállyal szeptember 14. Molnárné Pauló Laura, Takács Mónika
Fut a falu szeptember 24. Soós Tamás
Projektnap: Vérteskozmai gyógynövénytúraa Menő Menza pályázat támogatásával szeptember 19-21. Bán Balázs
Őszi erdei iskola Erzsébet tábor Zánkán: terepgyakorlat, megfigyelés (szülők bevonásával) szeptember 26-28. Bán Balázs Takács Mónika
Iskolaudvar szépítés öko tudatosan: szülői segítséggel szeptember-október  Soós Tamás
Őszi hulladékgyűjtés október-november Bán Balázs
Hallowen party tökfaragással és kiállítással október 26. Bán Balázs
Projektnap: egészség nap szervezése- tantervbe beépített (szülők bevonásával) a Menő Menza pályázat támogatásával november 22. Bán-Németh Ildikó, Szalainé Cseh Katalin Lencsésné Cseh Katalin
Gyejó foglalkozás helytelen táplálkozással összefüggő betegségek illetve egészségkockázatok november Liedermajer Heléna
Projekt hét: Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete február 25-március 1. Szabó Gyöngyi
Projekt hét: Happy-hét- tantervbe beépített április-május Liedermajer Heléna
Fenntarthatóság projektnap: kirándulás Tihanyba a Levendula Házba  a Menő Menza pályázat támogatásával április 22-26. Bán Balázs
Természetjárás a szűkebb és tágabb környezetünkben alkalmanként napközis tanárok és tábort vezető pedagógusok
Madarak fák napja: környezeti ökovetélkedő május 10. Liedermajer Heléna
Témanap: sportnap, aminek keretében megrendezzük a tavaszi futóversenyt is. – tantervbe beépített május 30. Soós Tamás
Gyereknap: játékos, ügyességi feladatok, kézműveskedés úrhidai civil szervezetekkel közösen (szülők bevonásával családi program) június 2. Szabó Gyöngyi
Tanulmányi kirándulás: a tágabb környezet természeti és épített környezeti értékeinek meglátogatása- tantervbe beépített június 12-13. Bán Balázs, Dr. Mayer András Gyuláné, Dudás-Bankó Judit
Nyári napközis tábor, több nap a fenntarthatóság témakörhöz kapcsolódva (egy nap terepgyakorlat a Pentelei Parkerdőben) június 18-29. pedagógusok
A településen és környékén a helyi – természeti és épített – környezet tanulmányozására alkalmas területek látogatása elsősorban a kötelező tanórai keretben. évi minimum kétszer alsós tanítók
A településen és környékén a gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető helyi – természeti és épített – környezet tanulmányozására alkalmas területek rendszeres látogatása délutáni napközis órai keretben. havonta/kéthavonta minimum egyszer  (amely napokon nagyon kevés vagy nincs házi feladat) napközis tanítók
Kooperatív technikák rendszeres alkalmazása (a fenntarthatóságra nevelés területén is). lehetőleg óránként minden pedagógus
Játékos feladatok rendszeres alkalmazása (a környezeti nevelésben is.) lehetőleg óránként minden pedagógus
3. Az intézmény bekapcsolódik valamelyik fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó hazai és/vagy nemzetközi oktatási programba (pl. GLOBE, BISEL, Szitakötő, EnergiaKaland, Szén-dioxid Nyomozók, Beagle, Otthon az erdőben, Vigyázat valóság,  Madárbarát iskola, Madármonitoring program… További lehetőségek találhatók pl. a www.mkne.hu, www.magosfa.hu, www.mme.hu, e-misszio.hu…, honlapokon, nemzeti parkok honlapjain). Happy-hét, Fenntarthatóság Témahét, Madárbarát iskola  Liedermajer Heléna
Az intézmény működését (fűtés, vízfelhasználás, villamos energia használat) rendszeresen tanulmányozzák a pedagógiai munka során. tanmenet szerint Szabó Gyöngyi
D. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSE    
A csapok és WC-tartályok működésének rendszeres ellenőrzésére, a csepegések, szivárgások azonnali megszüntetésére. folyamatosan naponként Gál Károlyné és kisegítője
Csapok, tartályok, elektromos rendszer energiatakarékos működtetése folyamatosan napközis pedagógusok
Őszi papír, PET palack és kupakgyűjtés október-november Bán Balázs
Tavaszi papír, PET palack és kupakgyűjtés tavasz Bán Balázs
Szárazelemgyűjtés folyamatos napközis pedagógusok
Az intézmény tanév végén taneszközlistákat ad ki minden tanulónak, amivel segíti a családokat a környezetkímélő, egészséget nem károsító iskolai taneszközök kiválasztásában. Honlapon megjelentetés.  június  osztályfőnök, Csontos Jánosné
A tanulókat rendszeresen bevonjuk az osztály és folyosódekorációba, lehetőséget biztosítva az osztályközösségeknek a saját terek kialakítására. év elejétől folyamatosan Dobainé Pataki Adrien, Bán-Németh Ildikó, rajzot tanítók, osztályfőnökök, napközis pedagógusok
Az intézmény arculata, dekorációja összhangban van a fenntarthatóságra nevelés céljaival.   év elejétől folyamatosan  osztályfőnökök; Dobainé Pataki Adrien
Az intézmény helyet biztosít a kulturált, kötetlen szabadidő eltöltésre a sportpályán, kis játszótéren (miután a napközisek elhagyják a pályát) és a Teleházban.  folyamatosan  Liedermajer Heléna
Az intézmény rendelkezik a terepi programok, külső helyszínen végzendő kutatómunka elvégzéséhez szükséges eszközökkel (pl. távcsövek, nagyítók, gyorshatározó lapok, mérőszalagok, feladatlapok…)  októbertől  Liedermajer Heléna
Az intézmény rendelkezik biztonságos kerékpártárolóval vagy kerékpár tárolására alkalmas egyéb hellyel. udvari tároló Gál Károlyné
Az intézménybe gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel érkező intézményi dolgozók aránya haladja meg a 40%-ot. közlekedési költségtérítés Csontos Jánosné
Az intézménybe gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel érkező tanulók aránya haladja meg a 75%-ot. jelzés ha az adott érték alá esik osztályfőnökök és napközis pedagógusok
Évente minimum egyszer elektronikai hulladékgyűjtést rendezünk, a társadalmi környezet számára. október Liedermajer Heléna
Zöld, gyepes felület az udvarunk egy része és a sportpályánk nagy része. folyamatban Gál Károlyné
Fák, cserjék vannak az intézmény területén. folyamatosan Liedermajer Heléna, Szabó Gyöngyi
A mikroklímának megfelelő dísznövényeket telepítettek az udvarba. folyamatos Takarító, Szabó Gyöngyi
Madáretető és lepkeitató folyamatos ellátása, szükség esetén új kihelyezése. folyamatosan napközis pedagógusok
Autógumikból és raklapokból játszóeszközök, kerti bútor készítése. márciustól Bán Balázs, Soós Tamás, Jánosi Ákos
Konyhakertet a Menő Menza pályázat keretében kialakítjuk és működtetjük októbertől Michellerné Kalapács Tünde
Komposztáló működtetése megoldott. folyamatosan Gál Károlyné
Szabadtéri sportpályát működtetünk. folyamatos Gál Károlyné
Évi egyszer fogászati ellenőrzés április-május Liedermajer Heléna
Évente minden osztály védőnői ellenőrzés szeptember Liedermajer Heléna
Jogszabály szerinti iskolaorvosi ellenőrzés folyamatos Liedermajer Heléna
E. KOMMUNIKÁCIÓ    
Az intézmény éves ökoiskolai munkatervének készítése során bevonja a diákokat/diákönkormányzatot és együtt döntenek annak elfogadásáról. szeptember Bán Balázs
Az intézmény éves ökoiskolai munkatervének készítése során egyeztetnek a szülők képviselőivel. szeptember Liedermajer Heléna
Nyílt nap a szülőknek.  február 21. Liedermajer Heléna
A honlapon folyamatosan frissülő öko link.  folyamatosan programfelelősök és Csontos Jánosné
Az intézmény fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos médiamegjelenései. többször Liedermajer Heléna, Bán Balázs, Soós Tamás
Öko-faliújság folyamatos frissítése folyamatosan osztályfőnökök, Dobainé Pataki Adrien
Mediációs konfliktuskezelési technikák alkalmazása gyakorlat szinten megjelenik az intézményben. folyamatosan pedagógusok
F. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK    
Magyarországi központi intézményekkel (pl. OFI) való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája területén.  folyamatosan   Liedermajer Heléna
Civil szervezettel való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája területén: Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány Kereskedelmi és Iparkamara Úrhidai Polgárőrség Úrhidai Karate Egyesület Fejér Megyei Iparkamara Úrhidáért Egyesület Úrhidai Lovas Egyesület Gaja Egyesület Nyugdíja Klub Barátság Klub alkalmanként  Liedermajer Heléna
Gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozókkal, gazdasági társaságokkal való együttműködés a fenntarthatóságot pedagógiáját érintő témákban: Úrhida Községi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Úrhidai Tündérker Óvoda Székesfehérvári Tankerületi Központ K&H Bank Simon Műanyagfeldolgozó HTM Szerszámgyártó Zrt. Grundfos Mc Donalds Vörösmarty Rádió Mentők Tűzoltók Rendőrség-balesetmegelőzés és iskolarendőr T-Com Dobosné Hetyei Viktória ÁNTSZ Védőnői Szolgálat Iskolaorvos SCH-Ózon Kft. elektonikai hulladékgyűjtő vállalkozó Vadex alkalmanként   Liedermajer Heléna
Úrhidai Tündérkert Óvodával való együttműködés: közös program fenntartása (gyermeknap, adventi, karácsonyi műsor) folyamatosan   Liedermajer Heléna
Együttműködés az Ökoiskola Hálózattal folyamatosan  Liedermajer Heléna
G. HELYI KÖZÖSSÉG, KÖZVETLEN KÖRNYEZET    
Az intézmény pedagógiai munkájában helyet kap a helyi természeti, épített és más értékekkel (pl. hagyományokkal) való foglalkozás. havonta/kéthavonta minimum egyszer napközis pedagógusok
Az intézmény pedagógiai munkájában foglalkozik a helyi közösséget érintő, a környezetvédelemmel kapcsolatos problémákkal. tanmenet szerint osztályfőnökök , természetismeret, biológia, földrajz
Az intézmény aktív szereplője és részese a helyi közösség közösségfejlesztési folyamatának: idősek napja műsor, október 23-i megemlékezés, egészség adventi és karácsonyi műsor, március 15-i megemlékezés, gyermeknap, napközis tábor folyamatosan  Liedermajer Heléna
Az intézmény részt vesz a település helyi környezetvédelmi programjának kialakításában. folyamatosan Soós Tamás
Az iskolapolgárok szerepet vállalnak az önkormányzati döntéshozatali folyamatban, nyomon követik, értékelik azokat (pl. az iskolát érintő kérdéseken kívül is dokumentált módon hozzászólnak a napirendi pontokhoz). folyamatosan Soós Tamás
H. AZ INTÉZMÉNY ARCULATA ÉS SPECIALITÁSAI    
A) Füstmentes iskola-főállású dolgozóink nem dohányoznak    Liedermajer Heléna
B) Egészségtudatos iskola    Liedermajer Heléna
C) Családias iskola jó magviseletű tanulókkal    Liedermajer Heléna
I. VÁLLALÁSOK                                                                                                                                                           
M
ég nem teljesült, de három éven belül a fenti listából választott vagy saját vállalás, három darab.
A) Ökoverseny folytatása  2019. május 10.  Liedermajer Heléna, Bán Balázs
B) Az intézményi minőségfejlesztési felmérésekben (tanulói, szülői, alkalmazotti kör) megjelennek a  környezet tudatossággal kapcsolatos kérdések.  2018. június 30.  Liedermajer Heléna
C) Minden osztálytermünkben legalább egy-két cserepes virágot elhelyezünk.  2018. június 30  osztályfőnökök