Beiratkozás

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 1. Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára  április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztülhttps://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

A korábban ismertetett „Közlemény az általános iskolába történő beíratásról” hirdetmény szerint
8 és 19 óra között, a 30/420-6577-es telefonszámon, előre egyeztetett időpontban.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Székesfehérvári Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

 

Beiskolázással kapcsolatos információk

A leendő első osztályos szülőknek és gyermekeiknek több lehetőséget is tervezünk biztosítani iskolánk és tanítóink megismerésére, természetesen a vírushelyzetnek megfelelően.

Idén is várják tanítóink az iskolába készülő nagycsoportosokat szüleikkel játékos foglalkozásokra az alábbi időpontokban:

 • február 8 (hétfőn) 16 órától farsangi vígasságok címmel
 • március 8-án, (hétfőn) 16 órától tavaszváró címmel

Március 8-án a játékos foglalkozási idő alatt a szülőknek szülői értekezletet tartunk, ahol a szülők bővebb információt kapnak az intézményvezetőtől és az osztálytanítótól.

Március 2-án, kedden 10 órától várjuk majd a nagycsoportos óvodásokat, amikor az első osztályt látogathatják meg.

Február 12-én, pénteken 15 órától gyermekfarsangot tartunk, ahol az érdeklődő leendő elsős gyermekeket is szeretettel várjuk.

Február 18-án, csütörtökön 8 órától hagyományos nyílt napot tartunk a szülőknek, ahol bármely osztály, tanóra meglátogatható, az alsóban az első két órában.

A beiratkozás időponja 2021. áprlis 15-16. A beiratás pontos menetéről hirdetményt teszünk közzé honlapunkon.

A beiratkozásra kötelezettek Úrhida község közigazgatási területén 6. életévét 2021. augusztus 31-ig betöltő gyermekek intézményünkbe vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek
  • lakcímkártyája,
  • szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó véleménye (ha van ilyen),
  • TAJ száma;
 • a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája.

 

iskolánk nevelőtestülete nevében

Liedermajer Heléna

tagintézmény-vezető

Csatolmányok: