Iskolánkról

ISKOLÁNK BEMUTATKOZÁSA

Iskolánk a Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája 14 tanulócsoporttal: 8 osztállyal, négy napközis és két tanulószobás csoporttal működik 145 fős statisztikai tanuló létszámmal és 16 fős álláshelyen 21 fő pedagógus létszámmal. Pedagógiai munkánkat a következő szakemberek segítik: iskolatitkár és takarító teljes munkaidőben, pedagógiai asszisztens és rendszergazda részmunkaidőben és félállású karbantartó. Külsős segítő szakembereink, akik foglalkozásokat tartanak iskolánkban: 1 fő gyógypedagógus, 1 fő logopédus, 3 fő hitoktató, 2 fő úszásoktató. A fenntartó által engedélyezett osztályok száma nyolc. Osztálytermi, nem szaktantermi rendszerben működünk, amit sokkal otthonosabbnak, családiasabbnak tartunk és nem mellékes, hogy nem kell vándorolniuk óráról órára a gyerekeknek.

Iskolánk legfőbb előnye a kis osztálylétszám (14-26 fős), ami leginkább alkalmas a képességekhez igazodó foglalkoztatásra. Az alacsony létszámú osztályokban tanulók az alapképességeket biztosan elsajátítják, minden tanulóra alaposabban oda tudunk figyelni és több szereplési lehetőséget kapnak diákjaink a tanórákon és a rendezvényeken egyaránt. Változatos szervezeti formákat alkalmazunk a tanórákon, a frontális és egyéni munkán kívül a csoportos, differenciált és páros munka is gyakori. Az alkalmazott módszereinkre a sokszínűség, játékosság jellemző, a bemutatás, ismeretrögzítés, képességfejlesztés, az ellenőrzés, értékelés szempontjából egyaránt. Tanulóink érdeklődésének felkeltésére, fenntartására és az ismeretek rögzítésére, valamint interaktív ellenőrzésre a meglévő interaktív táblákat és egyéb informatikai eszközeinket is gyakran és eredményesen használjuk.

Tanulóinkat a törvényi előírásnak megfelelően első osztályban és második osztályban félévkor szövegesen értékeljük, de már 2. osztálytól az évközi teljesítményt osztályzattal minősítjük. Az új kerettanterveknek megfelelően tanul már minden osztályunk a jogszabályi előírások szerint. Így minden évfolyamunkon az erkölcstan, illetve a szülő választása szerint hittan tanulása kötelező. A miniszter által előírt óraszámoknál magasabb óraszámmal tanítjuk iskolánkban elsősorban a matematika és magyar tantárgyakat, ezen kívül az informatikát és a természettudományos tárgyakat. Informatika tantárgy már a 3. osztálytól szerepel az kötelező órák között. Oktatott idegen nyelvünk a tanórai keretben a német, amit 4. osztálytól tanulnak gyerekeink. Az angol nyelvet három csoportban szakköri formában tanítjuk. Felsőben néhány természettudományos tantárgyat tömbösítve oktatunk az eredményesség növelése céljából. Iskolánkban a gyerekeket nemcsak korrepetálás formájában zárkóztatjuk fel, hanem ingyenes fejlesztő, gyógypedagógiai és logopédiai foglalkozásokat is szervezünk. Idén hetente 17 óra korrepetálást, felzárkóztatást tartunk, 12 órában fejlesztő órákat, 4 órában logopédiai foglalkozásokat, 3 órában gyógypedagógiai ellátást, 3 órában felvételi előkészítőt, 21 órában pedig szakköri és tehetséggondozó foglalkozásokat a 18 óra sportkörön kívül.

Jelenleg közepes tárgyi feltételekkel rendelkezünk: többek között 20 gépből álló számítógépparkkal, internet hálózattal és sokféle taneszközzel, jelenleg 8 tantermünk van IKT táblával felszerelve. Az informatika termen kívül osztálynyi mennyiségű tanulói laptoppal rendelkezünk alapítványunknak köszönhetően. 2011 nyarán intézményünkbe a TIOP pályázat keretében 4 db interaktív táblát és projektorokat szereltek fel a meglévő projektorok mellé. Mindennapos testnevelést a törvényi előírásoknak megfelelően minden osztályunkban bevezettük a következő formában: a délelőtti heti 3 óra testnevelés órán felül az egyesületnél versenyengedéllyel nem rendelkező tanulóknak délután 2 óra sportköri órán kell részt venniük. Az új kerettanterv szerint haladó osztályokban lovasoktatás, úszásoktatás, önvédelem, karate, asztalitenisz, tánc és kerékpározás szerepel a helyi tantervünkben, amelyeken tanulóink örömmel vesznek részt.

Felvételi eredményeink jók, szinte minden évben tanulóink 90-100%-át felvették azt általuk megjelölt 1. vagy 2. helyre. A felvételi eredményeink az országos átlaggal általában megegyezőek. Az országos matematika és szövegértési kompetencia felmérésben iskolánk eredményei kategóriánkban szinte minden alkalommal átlag felettiek. A tavalyi évben iskolánk minden évfolyamon megelőzte a városi iskolák átlagát, sőt két esetben az országos átlagot is.

A törvényi előírásoknak megfelelően 16 óráig napközis tanulószobás foglalkozásokat és szabadon választható szakköröket tartunk tanulóinknak, 17 óráig pedig felügyeletet biztosítunk. A 16 óra előtti foglalkozásokról mentesítés kérhető az intézményvezetőtől. Évek óta alsóban osztályonként szervezzük a napközis foglalkozásokat.

A tanórán kívüli programok, foglalkozások széles választékát kínáljuk tanulóinknak, amelyet részben igényektől függően tudunk tovább működtetni. Idén a tömegsport, énekkar, furulya, ügyes kezek, internet, logika, rajz, főzési alapismeretek, hittan és az említett angol szakkörre volt elegendő jelentkező. A Hermann Ottó zeneiskola pedagógusa szülői igényre játékos szolfézs oktatást tart helyben.

A nemzeti ünnepek méltó megünneplése mellett már évek óta hagyomány az akadályverseny a Pentelei Parkerdőben, az egészségnap, a Mikulás ünnepség, a karácsonyi megemlékezés, a farsangi bál, a Ki mit tud? és a sportnapunk. Az anyák napját alsóban osztályonként ünnepeljük meg. Nyílt napot, fordított napot minden évben tavasszal tartunk, a gyermeknapot is egész napos program keretében ünnepeljük meg. Évente megemlékezünk a nemzeti ünnepeken kívül a magyar nyelv, a kultúra, a költészet és a madarak fák napjáról. Bekapcsolódunk több országos kezdeményezésbe, mint például a Happy-hét, különböző témahetek programjába, mint például a pénzügyi tudatosság vagy a fenntarthatóság. A nyári tábort az elmúlt években az igényeknek megfelelően napközis tábor formájában valósítottuk meg. Erdei iskolát igény szerint szervezünk gyermekeinknek, jónéhány évben pályázati támogatással, ősszel. 2003-ban indítottuk el új, hagyományőrző céllal az egészségnapunkat, ahol az egészséges életvitellel nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is megismerkedhetnek tanulóink. Iskolánkban a tanév végén májusban vagy júniusban szervezzük az iskolai szintű tanulmányi kirándulást. Elnyertük a Boldog iskola címet, amelynek keretében havonta tartunk boldogságórákat. Az Ökoiskola címet szintén elnyertük 2015-től 2018-ig. 2018-tól a Menő Menza nyertes alapítványi pályázatunk keretében sokszínű egészséges táplálkozást népszerűsítő programokat szervezünk 2019 év végéig, pl: kóstoltatás, tankert, kirándulás, dietetikai tanácsadás, egészséges ételkészítés. Tanulás-tanítása foglalkozásokat vezettünk be, amely segítségével megkönnyítjük a tananyag elsajátítását az iskolában és otthon egyaránt. Az otthon tanulást segítjük hatékony tanulási módszerek megismertetésével, gyakorlásával.

Évek óta iskolánkban is jól működik az iskolagyümölcs és az iskolatej program. Ebben a tanévben heti három alkalommal egy-egy szem gyümölcsöt vagy gyümölcslevet kapnak 1-6. osztályos gyermekeink. Az iskolatej programunkba 1-8. osztályig minden tejet igénylő diákunk bekapcsolódhat, akik egy nap kivételével naponta iskolatejet vagy tejterméket ihatnak.

2000 augusztusában megalakult az „Úrhidai Tanulókért és Iskoláért” közhasznú alapítványunk. 2003-tól a személyi jövedelemadó 1%-át tudjuk fogadni. Adószámunk melyre a felajánlásokat szeretettel várjuk: 18490987-1-07. Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%-át a mi alapítványunknak ajánlják vagy ajánlották fel! Az összeget a pedagógusok és szülők javaslata alapján a kuratórium döntése szerint használjuk fel. Alapítványunk minden évben támogatja a tanév végi kirándulást.

Intézményünk email címe urhidaiskola@gmail.com, melyen érdeklődés esetén szívesen adunk további információkat. Weboldalunk urhidaiskola.hu, melyen iskolánk mindennapjairól is tájékozódhatnak a facebook oldalunkon kívül.

Beiskolázással kapcsolatos információk

A leendő első osztályos szülőknek és gyermekeiknek több lehetőséget is biztosítunk iskolánk és tanítóink megismerésére.

Idén is várják tanítóink az iskolába készülő nagycsoportosokat szüleikkel játékos foglalkozásokra az alábbi időpontokban:

 • december 12-én (szerdán) 16 órától Adventi készülődés címmel,
 • február 6-án (szerdán) 16 órától Farsangi vígasságok címmel

Március 5-én, (kedden) 16 órától szülői értekezletet tartunk, ahol a szülők bővebb információt kapnak az intézményvezetőtől és az osztálytanítótól.

Január 23-án, szerdán 10 órától várjuk a nagycsoportos óvodásokat, amikor az első osztályt látogathatják meg.

Február 8-án, pénteken 15 órától gyermekfarsangot tartunk, ahol az érdeklődő leendő elsős gyermekeket is szeretettel várjuk.

Február 20-án, szerdán 8 órától hagyományos nyílt napot tartunk a szülőknek, ahol bármely osztály, tanóra meglátogatható, az alsóban az első két órában.

                                              

A beiratkozás időpontját a kormányhivatal határozza meg április 1. és 30-a között, amelyről a beiratkozás előtt 30 nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon.

A beiratkozásra kötelezettek Úrhida község közigazgatási területén 6. életévét 2019. augusztus 31-ig betöltő gyermekek intézményünkbe vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek
  • lakcímkártyája,
  • óvodai szakvéleménye,
  • szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó véleménye (ha van ilyen),
  • TAJ száma;
 • a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája.

 

iskolánk nevelőtestülete nevében

        Liedermajer Heléna

        tagintézmény-vezető

Ahogy a legtöbb weboldal, a miénk is sütiket (cookie-kat) használ a nagyobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Bővebben

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Mégsem