Éves rendezvény naptár 2020/2021

Program

Időpont

Megjegyzés

Tanévnyitó ünnepség

szeptember 1. (hétfő)

műsort ad 1.osztály

Első tanítási nap

szeptember 1. (hétfő)

 

Első szülői értekezlet, nevelési értekezlet

szeptember 1-11 . (kedd) 16 óra

Meeten/

emailen/

személyesen

Magyar Diáksport Napja

szeptember 25.

 

Természettudományos élménypedagógiai órák, programkínálatélményközpontok látogatása

szeptembertől előre egyeztetett időpontokban

EFOP- 3.3.6-17 pályázatban közreműködés

Fogadóóra, nevelési értekezlet

október 6. (kedd) délután

online

Megemlékezés az Aradi vértanúkról

október 6. (kedd)

osztálykeretben

Első osztályosok DIFER mérése szükségesség jelzés

október 9. (péntek)

1. osztály

Megemlékezés a Köztársaság kikiáltásáról

október 22. (csütörtök) 11 óra

falu szintű

Őszi pedagógiai napok

október 10-22.

 

Diákközgyűlés diákképviselőkkel

október 22. ünnepség után

 

8. osztályosok szóbeli tájékoztatja felvételi eljárás rendjéről

október 22-ig (csütörtök)

8. osztály

Márton napi/Szüreti dáridó

október 22. (csütörtök)

 

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

október 22. (csütörtök)

 

Őszi szünet

október 26- 31.

 

Őszi szünet utáni első tanítási nap

november 2. (hétfő)

 

Magyar nyelv napja – versmondó verseny

november 13. (péntek)

 

Fogadóóra, nevelési értekezlet

november 17. (kedd)

online

Egészségnap

november 20. (péntek)

 

Szülői értekezlet a 8. osztályosnál a felvételi eljárás rendjéről

november 30-ig.

dec.4-ig a felvételi jelentkezési lapok leadása

Mikulás ünnepség

december 4. (péntek) 11 óra

 

Tanítás nélküli munkanap

december 12. (szombat)

pihenőnap december 27.

Adventi műsor

december     

falu szintű

Karácsonyi ünnepség

december 18. (péntek) 17 óra

falu szintű

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

december 18. (péntek)

 

Téli szünet

december 21- 31.

 

Téli szünet utáni első tanítási nap

január 4. (hétfő)

 

Fittségi NETFIT vizsgálat

január 11.-április 23.

5-8. évfolyamok

Felvételi vizsga

január 23. (szombat) 10 óra

 

Kultúra napja

január 22. (péntek) 

 

I. félév vége

január 22. (péntek)

 

Osztályozó értekezlet

január 25. (hétfő)

 

Óvodások meglátogatják az 1. osztályt

január vége

 

Félévi értesítők kiosztása

január 28. (csütörtök)

január 29.

Foglalkozás a leendő elsősöknek

december, február, március szülői értekezlet

 

Félévi és szülői értekezlet

február 2. (kedd)

 

Farsangi bál gyerekeknek

február 12. (péntek)

 

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása

február 18. (19)

 

Nyílt nap (alsóban 2 óra, felsőben 3 óra)

február 18.

 

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól megemlékezés

február 25. (csütörtök)

osztálykeretben 7-8. osztály

Pénz7 témahét

március 1-5.

osztályfőnöki órák keretében

Nevelési értekezlet, fogadóóra

március 2.

 

Március 15-ei ünnepség, projektnap

március 12. (péntek) 11 órától

projektnappal majd falu szintű ünnepséggel

Happy-hét

 

 

Digitális témahét

március 22-26.

 

Költészet napja

április 12. (hétfő)

április 11.

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap, Mit tudunk mi

április 1.

 

Tanítás nélküli munkanap

7 (elseje helyett), 8,9

 

Tavaszi szünet

április 1-6.

 

Tanítás nélküli munkanap

 

 

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

12 (hétfő)

 

Mit tudunk mi

április 7. szerda helyett 30

 

Holokauszt áldozatairól megemlékezés

április 16. (péntek)

8. osztályban osztálykeretben

Fenntarthatóság témahét

papírgyűjtés, iskola szépítés

április 19-23.

 

Nevelési értekezlet

április 13. (kedd)

 

Anyák napja

május eleje

1-4.évfolyam

Madarak fák napja

május 10. (hétfő)

 

Írásbeli idegen nyelvi mér és

május 19. (szerda)

 

Kompetenciamérés

május 26. (szerda)

 

NETFIT eredmények feltöltése

május 28.

 

Sportnap

május 28.

 

Gyereknap, DÖK nap

június 5.

 

Nemzeti Összetartozás Napjáról megemlékezés

június 3. (csütörtök  )

8. osztályban osztálykeretben

Határtalanul pályázat

 

7.osztály

Osztályozó értekezlet

június 8. (kedd)

 

Tanulói kirándulás

június 8-9.

 

Pályaorientációs nap, tanítás nélküli munkanap

június 10.

 

Tanítás nélküli munkanap

június 10-14.( hétfő, kedd)

 

Ballagás és tanévzáró ünnepség

június 19. (szombat)

 

Tanévzáró értekezlet

június 17. (csütörtök)

kompetencia, idegen nyelvi mérés, lemorzsolódásra veszélyezetett támogtás, NETFIT elemzése, értékelése

Nyári napközis tábor

június 14-25.

önkormányzati

Leave a Comment