Hitoktatást vállaló egyházak

Tisztelt Szülők!

2011. évi 190. nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a következő, 2015/16 tanévben az akkori 1. 2.3. és 5. 6.7. osztályban lesz kötelezően választható az erkölcstan vagy az egyházak által szervezett hittan óra. 

Az iskolának minden év május 20-ig fel kell mérnie, hogy a tanuló, melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy – az állami általános iskolában – kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni.

A 20/2012 EMMI rendelet értelmében a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy 

  • valamely a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy az erkölcstan oktatást igényli a gyermeke számára.

 

A 2015/16-ös tanévben hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházak:

Református Egyházközség,

Sárszentmihály Május 1. utca 20.

Képviseli: Szabó Virág lelkész

 

Római Katolikus Egyház

Szabadbattyán, Csíkvár tér 13. Tel: 22-363-049

Képviseli: Mayer László lelkész

 

Magyarországi Evangélikus Egyház

Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 1.

Képviseli: Bencze András lelkész

Tel: 06-20-824-3301, email: bencze.andras@lutheran.hu

 

HIT Gyülekezete

Képviseli: Tóth Péter

Elérhetősége: 06-30-331-7991


 

Batthyány Lajos Általános iskola Géza Fejedelem Tagiskolája

8142 Úrhida, Kossuth Lajos utca 64. OM: 200523

NYILATKOZAT

Alulírott        …………………………………………..……………………………….……..  (név)   ………………………………………………………………………………. (cím – település, utca, házszám) alatti lakos, szülő/törvényes képviselő nyilatkozom, hogy ………………………………………………. gyermekem a 2015/2016.tanévben

                      erkölcstan                                                       hit- és erkölcstan

oktatásban kíván részt venni.

(A kívánt oktatást kérem egyértelműen, aláhúzással jelölje meg!)

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat a 2015/2016. tanévre szól, azon módosítani a tanév során nem tudok.

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén kérem, töltse ki a következőt:

Gyermekem a(z)…………..……………………. (egyház neve) egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán vesz részt a 2015/2016. tanévben.

Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatommal egyidejűleg hozzájárulok gyermekem nevének a megjelölt egyház részére történő átadásához.

DÁTUM:

                                                                                                                                             

                                                                                                szülő aláírása