Hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

2011. évi 190. nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a következő, 2017/18. tanévben minden évfolyamon kötelezően választandó az erkölcstan vagy az egyházak által szervezett hittan óra. 

Az iskolának minden év május 20-ig fel kell mérnie, hogy a tanuló, melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy – az állami általános iskolában – kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni. A szülőnek az előző tanévekben leadott nyilatkozat módosítására május 20-ig van lehetősége.

Az egyházak az iskolánkban 2017. március 1-én, szerdán 16 órától kaptak lehetőséget arra, hogy a hitoktatással kapcsolatban elsősorban a szülőknek, tanulóknak tájékoztatást adjanak, hogy a következő tanévben ők milyen módon szervezik meg a hittan oktatást. Iskolánk honlapján legkésőbb március 31-ig tájékozódhat, hogy melyik egyház vállalja a jövő évben a hitoktatást.

Úrhida, 2016. február 15.

Tisztelettel:

Liedermajer Heléna

tagintézmény-vezető