2016-2017. tanév ökomunkaterv és beszámoló

Ökomunkaterv

Batthyány Lajos Általános Iskola

 Géza Fejedelem Tagiskolája

2016-17-es tanév

Ökomunkacsoport tagjai:

 • Liedermajer Heléna – tagintézmény-vezető
 • Bán Balázs – felsős munkaközösség képviselője
 • Kissné Körmendi Elvira – napközis munkaközösség képviselője
 • Bolvári Beatrix – alsós munkaközösség képviselője
 • Harangozóné Mihályi Andrea – takarítónő
 
Feladat   A. ALAPDOKUMENTUMOK1 Határidő Felelős
Ökomunkaterv elkészítése és nevelőtestülettel elfogadtatása. szeptember 15. Liedermajer Heléna
Ökomunkatervünk nyilvánosságra hozatala. október 1. Liedermajer Heléna Bán Balázs, Csontosné,
Munkaközösségi munkatervekben szerepelnek az ökoiskolai célok, feladatok. október 1. Lencsésné Cseh Katalin, Liszi Katalin, Kissné Körmendi Elvira
B. SZERVEZETI FELTÉTELEK1    
Ökoiskolai munkacsoport megalakulása, az éves terv meghatározása. szeptember 5. Liedermajer Heléna Bán Balázs (felsős mk.) Kissné Körmendi Elvira (napközis mk.) Bolvári Beatrix (alsós mk.) Harangozóné Mihályi Andrea (technikai)
A diákönkormányzatunkban zöld DÖK tagokat választunk osztályonként. szeptember Bán Balázs
Munkaközösségek beszámolnak az ökoprogramjaink teljesüléséről.   félévi és év végi értekezleten munkaközösség-vezetők
C. PEDAGÓGIAI MUNKA1    
Magatartás verseny felsőben az osztályok között, jutalmazással. folyamatosan felsős osztályfőnökök
Iskolagyümölcs és iskolatej program működtetése. folyamatosan Csontos Jánosné és napközis pedagógusok
Boldogságprogramba bekapcsolódás, boldogságórák tartása az 1-5. osztályokban. folyamatosan havi minimum 1 óra napközis nevelők, Soós Tamás, Bán-Németh Ildikó
Teljes Körű Iskolai Egészségfejlesztés tagintézményünkben. folyamatosan Soós Tamás és testnevelést tanítók+ terv szerint
Fenntarthatóságra nevelés főként osztályfőnöki, technika, környezetismeret, biológia, földrajz és testnevelés és délutáni napközis órákon. folyamatosan Liedermajer Heléna, Bán Balázs, osztályfőnökök, Soós Tamás, Vígvári Dénes, napközisek
Emelt óraszám egészségtan oktatásra, az 5. osztályban heti 0,5 órában. heti 0,5 óra Liedermajer Heléna
Környezetvédelmi előadások többek között a Vadonleső program keretében. évi háromszor Lippai Kitti
Fut a falu programunk megrendezése. szeptember 12. Soós Tamás
Projektnap, akadályverseny szervezése a Pentelei Parkerdőben: erdei életközösség megfigyelése, terepgyakorlat- tantervbe beépítetten. (szülők bevonásával) szeptember 16. Kissné Körmendi Elvira, Liedermajer Heléna
Csete túra keretében terepgyakorlat, termésgyűjtéssel. szeptember 16. Bán Balázs
Erdei Erzsébet táborra pályázat és részvétel Zánkán a szülők bevonásával, terepgyakorlattal megfigyeléssel. szeptember 26-28 Bán Balázs Takács Mónika
Energia őrjárat működtetése az év folyamán: havonta más-más osztályokkal. folyamatosan felsős osztályfőnökök
Projekt hónap keretében a természetvédelem témakörben különböző rendezvényeket tartunk, például kirándulásokat hulladékgyűjtést. október 3-28 Bán Balázs
Pályázat benyújtásának határideje a kupakokból készült alkotásra. október 18. Somogyi Brigitta
Projektnap keretében az egészség nap szervezése- tantervbe beépítetten, a szülők bevonásával. november 15. Bán-Németh Ildikó, Szalainé Cseh Katalin
Projekt hónap keretében az egészség hónap szervezése, szülők bevonásával. november 1-30 Bán-Németh Ildikó, Szalainé Cseh Katalin
Projekt hét keretében a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete megszervezése. március 6-10. Szabó Gyöngyi
Projekt hét keretében a Happy-hétbe bekapcsolódás. (Tantervbe beépített.) március 1-31. Liedermajer Heléna
Projekt hét: Fenntarthatóság témahétbe bekapcsolódás. április 24-28. Bán Balázs
Természetjárás a szűkebb és tágabb környezetünkben. alkalmanként Bán Balázs
Szavalóverseny rendezünk fenntarthatóság témakörben. április 1-29 Liszi Katalin Kissné Körmendi Elvira
Madarak fák napja környezeti ökovetélkedővel. május 10. Liedermajer Heléna
Témanap: sportnap, aminek keretében megrendezzük a tavaszi futóversenyt is. – tantervbe beépített május 12. Soós Tamás
Gyereknap: játékos, ügyességi feladatok, kézműveskedés úrhidai civil szervezetekkel közösen. (szülők bevonásával családi program) június 3. Szabó Gyöngyi
Tanulmányi kiránduláson a tágabb környezet természeti és épített környezeti értékeinek meglátogatása, tanterve építetten. június 12-13. Bán Balázs Soós Tamás
Nyári napközis táborszervezése, melynél több nap a fenntarthatóság témakörhöz kapcsolódik. (Egy nap terepgyakorlat a Pentelei Parkerdőben.) június 20-július 1. pedagógusok
A településen a természeti és épített környezet meglátogatása, elsősorban a kötelező tanórai keretben. évi minimum kétszer alsós tanítók
A településen és környékén a gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető helyi – természeti és épített – környezet tanulmányozására alkalmas területek rendszeres látogatása1 délutáni napközis órai keretben.   havonta/kéthavonta minimum egyszer  (amely napokon nagyon kevés vagy nincs házi feladat) napközis tanítók
Kooperatív technikák és játékos feladatok rendszeres alkalmazása a tanórákon.   lehetőleg óránként minden pedagógus
Tagiskolánk idén is részt vesz a Happy-hét és a Madárbarát Iskola programjaiban. tavasszal. folyamatosan  Liedermajer Heléna
 Az intézmény működését (fűtés, vízfelhasználás, villamos energia használat) rendszeresen tanulmányozzák a pedagógiai munka során.1     tanmenet szerint Szabó Gyöngyi
D. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSE1    
A csapok és WC-tartályok működésének rendszeres ellenőrzésére, és a probléma megszűntetése illetve a problémamegoldás kezdeményezése. folyamatosan naponként Harangozóné Mihályi Andrea és kisegítője
Csapok, tartályok, elektromos rendszer energiatakarékos működtetése. folyamatosan napközis pedagógusok
Őszi papír és PET palack-gyűjtés. október Bán Balázs
Tavaszi papír és PET palack-gyűjtés. tavasz Bán Balázs
Szárazelemgyűjtés és kupakgyűjtés rendszeresen. folyamatos napközis pedagógusok
Tejespohár gyűjtés naponta. folyamatos Harangozóné Mihályi Andrea és kisegítője
Évente minimum egyszer elektronikai hulladékgyűjtést rendezünk, a társadalmi környezet számára. november Liedermajer Heléna
Az intézmény tanév végén taneszközlistákat ad ki minden tanulónak, a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével, amit a honlapon is megjelentetünk.  június  osztályfőnök, Csontos Jánosné
A tanulókat rendszeresen bevonjuk az osztály és folyosódekorációba. év elejétől folyamatosan Somogyi Brigitta, osztályfőnökök, napközis pedagógusok
Az ökoiskolai célokkal összhangban van dekorációnk.   év elejétől folyamatosan  osztályfőnökök, Somogyi Brigitta
Tagintézményünk területén kerékpártároló van elhelyezve. udvari tároló Harangozóné M. Andrea
40% feletti azon dolgozók aránya, akik gyalog, tömegközlekedéssel vagy kerékpárral közlekedik munkahelyére. közlekedési költségtérítés Csontos Jánosné
75% feletti azon tanulóink száma, akik iskolába gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel járnak iskolánkba. jelzés ha az adott érték alá esik osztályfőnökök és napközis pedagógusok
Fákat, cserjéket telepítünk tagintézményünk területén. folyamatosan Kissné, Szabó Gyöngyi
Madáretető és lepkeitató folyamatos ellátása, szükség esetén új kihelyezése. folyamatosan napközis pedagógusok
Komposztálót működtetünk. folyamatosan Harangozóné M. Andrea
Évi egyszer fogászati ellenőrzés. április-május Liedermajer Heléna
Évente minden osztály védőnői ellenőrzése. szeptember Liedermajer Heléna
Jogszabály szerinti iskolaorvosi ellenőrzés. folyamatos Liedermajer Heléna
E. KOMMUNIKÁCIÓ1    
Ökomunkatervünket véleményeztetjük a diákönkormányzattal. szeptember Bán Balázs
Ökomunkatervünket véleményeztetjük az szülői munkaközöséggel. szeptember Liedermajer Heléna
Nyílt nap a szülőknek.  február 22. Liedermajer Heléna
A honlapon folyamatosan frissül az öko link.  folyamatosan programfelelősök és Csontos Jánosné
A fenntarthatósággal kapcsolatosan is megjelenik tagiskolánk a médiában. többször Liedermajer Heléna, Bán Balázs
Faliújságunk öko részét folyamatosan frissítjük. folyamatosan osztályfőnökök, Molnárné Pauló Laura
Mediációs konfliktuskezelési technikákat alkalmazunk. folyamatosan pedagógusok
F. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK1    
Együttműködés az OFI-val a fenntarthatósággal kapcsolatban is.  folyamatosan   Liedermajer Heléna
Civil szervezettel való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája területén1: Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány Gaja Egyesület Kereskedelmi és Iparkamara Egészségdokk Közhasznú Alapítvány Nyugdíja Klub Barátság Klub Úrhidai Polgárőrség Úrhidai Karate Egyesület Fejér Megyei Iparkamara Úrhidáért Egyesület Úrhidai Lovas Egyesület Bendegúz versenyszervező alkalmanként  Liedermajer Heléna
Gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozókkal, gazdasági társaságokkal való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiáját érintő témákban1:                                                        Úrhida Községi Önkormányzat Úrhidai Tündérker Óvoda KLIK Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ K&H Bank Simon Műanyagfeldolgozó HTM Szerszámgyártó Zrt. Grundfos Mc Donalds Vörösmarty Rádió Mentők Tűzoltók Rendőrség-balesetmegelőzés T-Com Dobosné Hetyei Viktória ÁNTSZ Védőnői Szolgálat Iskolaorvos SCH-Ózon Kft. elektonikai hulladékgyűjtő vállalkozó Vadex alkalmanként   Liedermajer Heléna
Úrhidai Tündérkert Óvodával való együttműködés a közös programok fenntartására. (advent, gyermeknap) folyamatosan   Liedermajer Heléna
Együttműködés az Ökoiskola Hálózattal. folyamatosan  Liedermajer Heléna
G. HELYI KÖZÖSSÉG, KÖZVETLEN KÖRNYEZET1    
Az intézmény pedagógiai munkájában helyet kap a helyi természeti, épített és más értékekkel (pl. hagyományokkal) való foglalkozás.1 havonta/kéthavonta minimum egyszer napközis pedagógusok
Az intézmény pedagógiai munkájában foglalkozik a helyi közösséget érintő, a környezetvédelemmel kapcsolatos problémákkal.1 tanmenet szerint osztályfőnökök , természetismeret, biológia, földrajz
Tagintézményünk aktívan részt vesz falunk kulturális életében: idősek napja műsor, október 23-i megemlékezés, egészség nap, adventi és karácsonyi műsor, március 15-i megemlékezés, gyermeknap, nyári napközis tábor, Fut a falu. folyamatosan  Liedermajer Heléna
Településünk környezetvédelmi programjának megalkotásában, módosításában részt veszünk. folyamatosan Soós Tamás
Az iskolapolgárok szerepet vállalnak az önkormányzati döntéshozatali folyamatban, nyomon követik, értékelik azokat (pl. az iskolát érintő kérdéseken kívül is dokumentált módon hozzászólnak a napirendi pontokhoz).1 folyamatosan Soós Tamás
A lemorzsolódásra veszélyeztetett tanulókra különös figyelmet fordítunk.  folyamatosan  minden pedagógus
H. AZ INTÉZMÉNY ARCULATA ÉS SPECIALITÁSAI1    
A) Füstmentes iskola-főállású dolgozóink nem dohányoznak.    Liedermajer Heléna
B) Egészségtudatos iskola.    Liedermajer Heléna
C) Családias iskola jó magviseletű tanulókkal.    Liedermajer Heléna
I. VÁLLALÁSOK                                                                                                                                                           
M
ég nem teljesült, de három éven belül a fenti listából választott vagy saját vállalás, három darab.
A) Ökoverseny  2017.június 30.  Liedermajer Heléna
B) Az intézményi minőségfejlesztési felmérésekben (tanulói, szülői, alkalmazotti kör) megjelennek a  környezettudatossággal kapcsolatos kérdések.  2018. június 30.  Liedermajer Heléna
C)Minden osztálytermünkben legalább egy-két cserepes virágot elhelyezünk.  2018. június 30  osztályfőnökök

Források:

1 A 2015. évi ökoiskola pályázati adatlap szempontjai alapján készült a feladatoszlop.

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium 2014/15. évi ökomunkaterve.

Batthyány Lajos Általános Iskola

Géza Fejedelem Tagiskolája

Ökoiskolai beszámoló a 2016/17-es tanévről

Ökoiskola folytatása:

Ökoiskola címet ebben a tanévben is birtokoljuk. Ökomunkaközösség tagjainak megválasztása megtörtént a tanévnyitó értekezleten és szeptember 19-én meg is alakult és meghatározta éves tervét, amit az iskolai szervezetek is megismerhettek és véleményezhettek az iskolai tanév rendje részeként.

2016/17-es tanév kiemelt ökoprogramjai:

 • Az éves téma, projekt: Szelektív hulladékgyűjtés, hulladékhasznosítás! Kiemelt célunk a kupakokkal díszítés megvalósult, az iskolaépületre az iskolákat hirdető kupakkép kirakása közösen, pályázat alapján megvalósult. Az alakuló értekezleten megállapodottak szerint az egész éven áthúzódó programunk a vizes, üdítős műanyag kupakok gyűjtése, amiből egy alkotást készítettünk iskolánk falára, ami feltűnőbben, vidáman hirdeti iskolánkat. Az év elejei diákközgyűlésen meghirdettük a pályázatot, és a plakátokat kiraktuk az osztályokba, folyosóra, honlapunkra is. A beérkező alkotásokat kiállítottuk a folyosó paravánjára, amiből diák és pedagógus bírálóbizottság kiválasztotta a közösen megvalósítandó alkotást. Major Márk 5. osztályos tanulónk alkotását választotta a zsűri. A megvalósítás a tanév végére tolódott a karbantartó állás betöltése miatt. Ekkor az egész évben gyűjtött kupakokat a tanulók színek szerint szétválogatták. A karbantartó előkészítette a megfelelő alapot, előrajzolta és festette és a kupakokat a rajz tanár és vállalkozó kedvű tanulóink segítségével felragasztották. Az alkotás kikerült az épület homlokzatára. A kupakokat alkalmanként felhasználtuk játékra is, például a tanulószobán a gyermekek kupakfocit játszottak, képkirakóval töltötték az időt a napköziben.
 • Részt vettünk az országos kezdeményezésű a fenntarthatóság-környezettudatosság témahéten és a pénzügyi tudatosság, gazdálkodás hetén, valamint a digitális témahéten is.
 • Az alábbiakban részletezett projektnapjaink, projekthónapjaink keretében szerveztünk programjainkat.

Ökoiskolai folyamatos programjaink:

 • A magatartásverseny idén indítottuk el, és negyed évenként jutalmakat osztottunk az első helyezett osztálynak pl.: tortát, felelés alóli mentesítő bónusz kártyát….
 • osztályok közötti tisztasági verseny
 • Madárbarát programhoz csatlakoztunk: fatető, lepkeitató működtetése a napközis munkaközösség szervezésében. A madarak etetése is osztályonként valósult meg  a beosztott rend szerint, elsőként egy téli madáretetésről szóló előadással, amit egy ökológus anyukánk tartott meg. A madáretetők javítását, illetve a madáretetők készítését a 8. osztályosok vállalták és valósították is meg. A napközis kollégák voltak felelősek a szervezésért, az ellenőrzésért, szükség esetén pótoktatás megszervezéséről. Pótoktatást is tartottunk azoknak, akik nem voltak ott a téli etetés előadáson. Akik vállalják egy hétig a madarak esetését, azok környezetismeretből, természetismeretből ötöst kaptak. Idén az első osztály kezdte a madáretetést, míg az energiaőrjáratot a nyolcadik osztály. Osztályonként növekvő illetve csökkenő sorrendben folytatták gyermekeink a madáretetést és energiaőrjáratot.
 • Boldogságprogram: „Boldog Iskola” címet elnyertük 2016 őszén. Ennek keretében iskolánk ingyenesen jutott az oktatási anyaghoz. Alsóban a napközis foglalkozásokon valósítjuk meg, felsőben az 5. osztályban osztályfőnöki és testnevelés órákon. Pályázati feltétel volt, hogy legalább havonta minimum egy csoportnak boldogságóra tartása. Az alsós osztályokban megtartottuk az órákat, és a kollégák közötti feladatmegosztás szerint havonta egy kolléga feltöltötte az előírt feladatot Munkatervben és pedagógiai programban szerepeltetni a programot a havi programok tematikájával. Éves tematika: Boldogságfokozó hála

Optimizmus gyakorlása

Kapcsolatok ápolása

Boldogító jócselekedetek

Célok kitűzése és elérése

Megküzdési stratégiák

Apró örömök élvezete

Megbocsátás

Testmozgás

Fenntartható boldogság

 • Szerves hulladékot gyűjtöttünk a kihelyezett komposztálóba takarítónőnk felügyeletével.
 • Szárazelem gyűjtésre folyamatosan volt lehetőség.
 • A településen és környékén a gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető helyi – természeti és épített – környezet tanulmányozására alkalmas területek rendszeres látogatása délutáni napközis órai keretben. havonta/kéthavonta minimum egyszer  (amely napokon nagyon kevés vagy nincs házi feladat) Felelős: napközis tanítók,
 • A helyi környezet tanulmányozására alkalmas területek látogatása tanórákon osztályonként évi minimum kétszer. Felelős: alsós nevelők.
 • Teljes Körű Egészségfejlesztés megvalósítottuk.
 • energiaőrjárat működtetése-adaptált program a Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolából, nálunk havonta más-más osztály ellenőrzi az energiafelhasználásunkat rendszeresen;
 • emelt óraszámú egészségtan oktatás az 5. osztályban, heti 0,5 órában;
 • helyi környezet tanulmányozására alkalmas területek látogatása tanórákon és napköziben megadott minimális alkalomszámban;
 • Lovasoktatás a helyi lovardában minden évfolyamon megvalósult a második félévben.
 • Szelektív hulladékgyűjtést ösztönztünk az épületen belül is (az iskola melletti szelektív hulladékgyűjtő szigeten kívül), az épület több részén is elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőkbe.
 • Kooperatív technikákákat és játékos feladatokat rendszeres alkalmaztunk a tanórákon;
 • Fenntarthatóságra nevelés megjelent a tanórákon.
 • Emelt óraszámban oktattuk az egészségtant az 5. osztályban, heti plusz 0,5 órában;
 • Évek óta iskolánkban is jól működik az iskolagyümölcs és az iskolatej program. Ebben a tanévben heti három alkalommal egy-egy szem gyümölcsöt vagy gyümölcslevet kapnak 1-6. osztályos gyermekeink, 110 főre törvényi lehetőségeknek megfelelően. Iskolagyümölcsöt a tanévben újra a Borbás Edit szállítja. Az iskolatej programunkba 1-8. osztályig minden tejet igénylő diákunk bekapcsolódhatott, 100 fő, akik legalább heti négyszer iskolatejet vagy tejterméket ihatnak. Heti 4 alkalmas szállítás volt (egy nap kakaó, 3 nap tej).
 • A fenntarhatósággal kapcsolatos beszámoló elsősorban a félévi és év végi értekezleten írásos formában a munkaközösségi és a tagintézményi formában is megvalósul, de a többi értekezleten is szóban a teljesült programok értékelésével. Az ökobeszámoló minden évben felkerül a honlapunkra is.
 • Folyamatosan frissítettük öko linket a honlapunkon és öko faliújság működtetése.
 • Az intézményi minőségfejlesztési felmérésekben (tanulói, szülői, alkalmazotti kör) megjelentek a környezettudatossággal kapcsolatos kérdések.
 • Mediációs konfliktuskezelési technikákat alkalmazunk, ahol a mediátor a pedagógus.
 • Úrhida Hírekben évente négyszer és honlapunkon folyamatosan megjennek az iskolai öko események, alkalmanként a Fejér Megyei Hírlapban is közölnek le iskolánkról cikkeket.
 • Iskolaorvosi szűrővizsgálatok az egészségügyi jogszabályok szerint minden páros évfolyamon, védőnői ellenőrzése minden osztályban megtörtént.
 • A gazdálkodó és civil szervezetekkel a kapcsolattartás elsősorban a tagintézményvezető, de az egyes rendezvényekhez kapcsolódóan a rendezvényszervező illetve nem helyi rendezvényen részt vevő feladata.
 • Csapok és WC tartályok működését rendszeresen ellenőriztük, így a csepegéseket gyorsan meg tudtuk szűntetni.
 • A tanulókat rendszeresen bevontuk az osztályok és folyosó dekorációjába.
 • Intézményünk udvarában kerékpártároló van, valamint lehetőség van a szomszédos önkormányzati épület melletti fedett kerekpártároló használatára.
 • Iskolánk területén a jogszabályi előírásoknak megfelelően tilos a dohányzás, valamint a főállású dolgozóink nem dohányoznak.
 • Dolgozóink 45%-a gyalog, kerékpárral és tömegközlekedéssel jár az intézményünkbe.
 • Tanulóink 68%-a az iskolába busszal, gyalog vagy kerékpárral közlekedett.
 • Takarításra kevés vegyszert használunk.
 • A környéken lévő többféle gazdálkodó szervezettel is együttműködünk a pályaválasztás elősegítése miatt, elsősorban üzemlátogatásokkal.
 • Úrhidai Tündérker Óvodával és székhelyintézményünkkel együttműködés a környezetvédelem, fenntarthatóság témakörben is.

Idén megvalósult öko projektnapok, hetek, rendezvények, amik többségében tagiskolánk épületében, udvarán valósultak meg:

 • őszi faültetés.
 • tantervbe beépített projektnapok a szülők bevonásával: akadályverseny Pentelei Parkerdőben,
 • Fut a falu futóverseny;
 • Erzsébet erdei iskolai kalandtábor Zánkán az Erzsébet pályázat keretében;
 • kirándulások, terepgyakorlatok a természetvédelem hónapjában a Csetébe gyalog, valamint a Római vízeséshez busszal, év végén tantervbe épített egész napos a tágabb környezet megismerése;
 • papír, PET palack, kupakgyűjtés évente kétszer;
 • Halloween party tökkiállítással és faragással;
 • projektnap: egészség nap interaktív külsős és szülői előadásokkal
 • interaktív szülői előadás a madáretetésről;
 • projekt hónap: egészség témakörben szülők bevonásával: étel kóstolókkal, játékos vetélkedővel;
 • karácsonyi öko vásár;
 • víz világnapi séta országos kezdeményezésre;
 • csiga és kagylókiállítás;
 • elektronikai hulladékgyűjtés,
 • szavalóverseny a fenntarthatóság jegyében;
 • Sportrendezvények Fut a falu program, tantervbe épített témanap a sportnap
 • projekt hetünk hagyományainkhoz híven a Happy-hét volt, ahol a víz jelentőségére hívtuk fel tanulónk figyelmét;
 • Madarak és fák napjáról megemlékezés;
 • projekt hónapunk tanév végén a sport volt házi sportvetélkedőkkel;
 • gyermeknap: családi program a civil szervezetekkel együttműködve, Menő menza ponttal az önkormányzatunk sportpályáján;
 • Nyílt nap a szülőknek;
 • Taneszközlistákat adtunk ki évfolyamonként tanév végén papír alapon és elektronikusan.
 • Részt vettünk a fenntarthatóság-környezettudatosság témahéten  és a pénzügyi tudatosság, gazdálkodás heten, valamint a digitális témahéten az ajánlott, kiadott tananyagok felhasználva.
 • Nyári napközis tábor kapcsolódva a környezetvédelemhez iskolai és iskolán kívüli helyszíneken a programtól függően;
Tanév rendjének megvalósult öko és a falu szintű közösségfejlesztési programjai 2016/2017
Futóverseny Felelős: Soós Tamás szeptember 12. (hétfő)
Akadályverseny felelős: Kissné K. Elvira, Molnárné P.L.L. szeptember 16. (péntek)
Séta a Csetébe szeptember 16. (péntek)
Erdei iskola- Zánka- szeptember 26-28.
Autóbuszos kirándulás a Római vízeséshez október 7.
Idősek napja falu rendezvény, Felelős: Takács Mónika október 7.(péntek)
Megemlékezés a Köztársaság kikiáltásáról felelős: Bognár Andrea október 21. (péntek) 11 óra
Téli madáretetés- interaktív előadás október 24.
Diákközgyűlés október 27.(csütörtök)
Papír és PET palack gyűjtés október 25-28.
Hallovween party október 28. (péntek)
Egészségnap Felelős: Bán-Németh Ildikó, Szalainé Cseh Katalin november 15.(kedd)
Elektronikai hulladékgyűjtés november 15-16.
Étel kóstoló november 25.
Egészség vetélkedő november 29.
Adventi műsor  Felelős Takács Mónika, Molnárné november 25. (péntek)
Karácsonyi öko vásár december 16-ig
Karácsonyi ünnepség Felelős: Takács M. Molnárné december 16. 17 óra (péntek)
Nyílt nap (alsóban 2 óra, felsőben 3 óra) február 22. (szerda)
Farsangi falatozás február 24.
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete F.:Szabó Gyöngyi március 6-10.
Március 15-ei ünnepség Felelős: Szalainé, Bognár Andrea március 14. (kedd)
Happy-hét Felelős: Liedermajer H. május 8-12.
Víz világnapi séta március 3.
Csiga és kagylókiállítás március 8-9.
Digitális témahét F:  Takács Mónika Balázs Zoltán április 3-7
Fordított nap április 3. (hétfő)
Tavaszi papírgyűjtés április 5-7.
Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete F.:Bán Balázs április 24-28.
Szavalóverseny a fenntarthatóság jegyében április 28.
Madarak fák napja F. Liedermajer H. május 10. (szerda)
Kosárlabda bajnokság május 10.
Sportnap (Kihívás napja): Felelős: Soós Tamás május 11.
Sakkverseny május 15.
Rajzpályázat az egészség témában május
Gyereknap Felelős: Szabó Gyöngyi június 3. (szombat)
Tanulói kirándulás Felelős felsőben Bán Balázs és Soós Tamás, alsóban Takács Mónika, Molnárné Pauló Laura június 12-13. (hétfő-kedd)
Fogászat: évente egyszer március 31-én
Papírgyűjtés ősszel (okt.25-28) és tavasszal (április 5-7) Felelős: Bán Balázs
Vadonleső program7 nem valósult meg, az előadók akadályoztatása miatt  Lippai Kitti ökológus anyukánk előadása a téli madáretetésről (okt. 24.) és egészségnapon (nov.15-én gabonák)
  Eseménynaptár Folyosódekorálás felelőse Paraván felelőse
  Felelőse témája
szeptember     Somogyi Brigitta rajztanárunk, az alsós faliújság dekorációjáért Molnárné Paulo Laura a felelős
október Bán Balázs természet
november Szalainé Cseh Katalin, Bán-Németh Ildikó egészség
december Bán-Németh Ildikó, Lencsésné Cseh Katalin karácsony
január Bolvári Beatrix népszokások
május Soós Tamás sport

Tanévben megvalósult programjaink:

szeptember: akadályverseny, Fut a falu rendezvény, Erzsébet erdei iskolai kalandtábor Zánkán (Erzsébet tábor pályázat);

Fut a falu programunkat szeptember 12-én 9 órától rendezzük meg. Akadályversenyt szeptember 16-án tartottunk a Pentelei Parkerdőben. Szeptember 26-28. között az idén is megszerveztük az immár hagyományossá vált, – az ökoprogramunkba szervesen illeszkedő- őszi Erdei iskola kalandtáborunkat, az Erzsébet-program keretében. A 3-8. osztályból 20 diákunk jöhetett a felújított, szinte minden igényt kielégítő Zánkai gyermeküdülő centrumba. A programok igen változatosak voltak: sárkányhajózás, Szentantalfán szüretelés, diszkó, zseblámpás séta, túra a Badacsonyi tanúhegyen, a balatonedericsi Afrika múzeum és a Balaton-felvidéki szigligeti vár megtekintése.

október a természet hónapja: Csete-séta, különbuszos kirándulás a Római vízeséshez, interaktív előadás a tábori élményekről, papír- és PET palack gyűjtés, téli madáretetésről interaktív előadás, idősek napján fellépés, október 23-i megemlékezés, halloween jelmezes party, 8. osztályosok pályaválasztási kiállításon és üzemlátogatáson vehettek részt;

Október a természet hónapja, programjait Bán Balázs tanár úr szervezte. Ennek keretében őszi terméseket gyűjthettek gyermekeink a Csete-séta során. Október 7-én, az idősek napján műsort adtak elő tanulóink Takács Mónika tanítónk szervezésében. Október 7-én délután a Római-vízesésekhez, a Gaja patak völgyébe kirándulhattak különbusszal az érdeklődő tanulóink. A vízesés után a Vadalmás forráshoz túráztak gyermekeink, ahol kristálytiszta forrásvizet meríthetettek. Október 10-én rengeteg képpel illusztrált, interaktív táblán kivetített előadáson számolt be Bán Balázs szervező tanár a tábori élményekről. Október 21-én települési szinten tartottunk színvonalas ünnepséget a köztársaság kikiáltása alkalmából, Bognár Andrea tanárnő szervezésében. Ezt követően szerveztük meg éves diákközgyűlésünket. Október 25- 28-ig szervezte Bán tanár úr a papír- és PET palack gyűjtést. 5,5 tonna papírt sikerült iskolai szinten tanulóinknak gyűjteni. A legtöbb papírt az első és az ötödik osztály gyűjtötte, de a többi osztályt is dicséret illeti. Hagyományainkhoz híven az osztálypénzbe került visszaosztásra a gyűjtött papír értéke. Október 24-én Lippai Kitti ökológus anyukánk tartott interaktív előadást a téli madáretetés fortélyairól. Október 28-án, az őszi szünet előtt rendeztünk hagyománnyá vált halloween jelmezes partyt, ami keretében töklámpás versenyt is hirdettünk. Az idei tanévben a 8. osztályos tanulóink a pályaválasztás keretében sokféle programon vehettek részt. Október 28-án Székesfehérváron a Türr István Intézetben meglátogatták a pályaválasztási kiállítást, ahol a legtöbb székesfehérvári és jónéhány Fejér megyei középiskola képviseltette magát. A gyerekek itt bepillanthattak a szakmák rejtelmeibe, a középiskolák életébe, beszélgethettek tanárokkal és diákokkal egyaránt.

november: az egészség hónapja: egészségnap, elektronikai hulladékgyűjtés, megemlékezés a magyar nyelv napjáról, adventi műsor;

November az egészség hónapja, programjait Bán-Németh Ildikó és Szalainé Cseh Katalin tanítóink szervezték. Ennek keretében 15-én egészségnapot tartottunk a délelőtt folyamán, amelyre sokféle előadót hívtunk. Az ÁNTSZ szakemberei, Love Info képviselői, mentősök, védőnő, az Egészségdokk Alapítvány munkatársai, kozmetikus és tanulóink segítőkész szülei (Lippai Kitti, Ozsváth Péter) tartották az interaktív foglalkozásokat, amiket tanulóink nagyon élveztek. A témák változatosak voltak, a helyes fogápolás, kézápolás, szemtorna, elsősegélynyújtás, dohányzás, szexuális nevelés, gabonák. Minden szülőnek köszönjük, aki a tejbárba sokféle egészséges ételt hozott kóstolóra. Délután véradást szerveztünk a falu lakosainak bevonásával. November 15-16-án elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk, ennek keretében rengeteg hulladék gyűlt össze. November 11-én a magyar nyelv napját iskolai szinten nyelvtörőkkel és versekkel ünnepeltük meg. November 25-én a tízórai szünetben egészséges étel kóstolót tartottunk a pedagógusaink által készített ételekből November 29-én pedig az alsósoknak szerveztünk játékos vetélkedőt az egészség témakörben, amin közel ötven diákunk vett részt. Az adventi készülődés jegyében tartottuk gyertyagyújtó műsorunkat november 25-én, Molnárné Pauló Laura és Takács Mónika tanítónőink szervezésében.

december: az advent hónapja: télapóváró műsor, mikulás bál, adventi kézműves foglalkozások, Palánta Bábszínház előadása az alsósoknak, karácsonyi vásár, karácsonyi műsor a falunak;

A decemberi adventi időszakban karácsonyi vásárt szervezett Lencsésné Cseh Katalin és Bán-Németh Ildikó. Decemberben az ügyes kezek szakkörön tanulóink az adventi vásárra készülnek.

December 16-án délután a falukarácsony keretében léptek fel tanulóink rövid műsorral. Meghitt karácsonyi ünnepségünket és az adventi műsort Molnárné Pauló Laura, Takács Mónika és Bognár Andrea szervezte.  

január: iskolaelőkészítő foglalkozás, népszokásokról vetélkedő.

Január a népszokások hónapja Bolvári Beatrix tanítónő szervezésében, ahol a népszokások témában vetélkedhettek tanulóink 26-án.

Felsős magatartás versenyünk második negyedévi eredményhirdetése az év elején megtörtént. A 6. osztályosok nyerték a versenyt, akik egy-egy kupont kaptak ajándékul, ami felmutatásával egy felelet alól mentesülnek.

február: félévi szülői értekezlet, nagycsoportosok meglátogatták az első osztályt, nyílt nap,

fogadóóra, szülői értekezlet a leendő első osztályos szülőknek, farsang hónapja: bohóckészítő kézműves délután, farsangi mulatság, farsangi falatozás, Család és Gyermekjóléti Központ szexualitás előadása a 8. osztályosnak

Február 22-én, szerdán hagyományos nyílt napot tartunk a szülőknek, ahol bármely osztály, tanóra meglátogatható, az alsóban az első két órában.

Február 17-én a nyolcadik osztályosoknak a Család és Gyermekjóléti Központ tanácsadói interaktív előadást tartottak a szexualitásról, párválasztásról. Február 22-én délelőtt szerveztük meg hagyományos nyílt napunkat, ahol minden osztály munkájába bepillantást nyerhettek a szülők. 24-én farsangi falatozást szervezett minden tanulónknak Bán Balázs és Soós Tamás pedagógusunk. Diákjainkat virslivel, kolbásszal, kakaóval és teával és gabonapehellyel kínáltuk a tízórai szünetben.

március: logika hónapja: házi logika verseny, Vasarely rajzpályázat, Kisteleki Bábszínház előadása, Víz világnapi séta, Pénz 7 programhoz csatlakozás, csiga és kagylókiállítás, március 15-ei megemlékezés ünnepi műsorral és projektnappal,

Március 3-án délután Az idei víz világnapja alkalmából a tavaszias időt kihasználva remek hangulatú sétát tettünk Balázs bácsi vezetésével a vállalkozó szellemű felsős diákjainkkal Úrhida régi temetőjéhez, amely a Nádor-csatorna melletti kis dombon található. Kirándulásunkra azon apropóból került sor, hogy az Országos Vízügyi Hatóság által közzétett felhívásra mi is csatlakozzunk egy közös sétával, amely alkalomból 6 km-t kellett megtenni a csoportoknak, mivel számos helyén a világnak átlagosan ennyit kell gyalogolni naponta az éltető vízért. Március 8-án volt a Természet-Ember-Környezet TEK verseny megyei fordulója Székesfehérváron, ahova négy csapatunk jelentkezett. Knauer Csenge és Szalay Alexandra második helyezést ért el a 7-8. osztályosoknak hirdetett versenyben. Tagintézményünk idén is csatlakozott a Pénz7 országos programhoz, aminek keretében március 6-10-ig a bankkártya használattal ismerkedhettek meg tanulóink játékosan és a családi költségvetéssel foglalkoztak egy-egy órán a felsős tanulóink. Március 8-9-én csiga és kagylókiállításnak adtunk helyet hagyományosan. Úrhidán a március 15-ei megemlékezést a hagyományainkhoz hűen projektnappal indítjuk. Ennek keretében az alsó és a felső tagozatban is négy állomás feladatait oldhatták meg a diákok vegyes csapatokban. Az alsósok az egyes állomásokon a forradalom helyszíneit idézték fel játékos formában, a felsősök pedig nemzeti színű díszeket és plakátot készítettek, forradalmi verset írtak és TÖRI-totót töltöttek ki. A projektnap zárásaként az alsósok a Nemzeti dalt énekelték és furulyázták, a felsősök verseiket szavalták és az elkészült plakátokat bemutatták. Március 14-én 11 órától a falu ünnepélyen verses-zenés műsorral emlékeztek meg diákjaink a forradalom és szabadságharc eseményeiről. Nagy örömünkre a második félévben márciustól újra indult a fenntartónk támogatásával a lovasoktatás minden osztályunkban.

április: Irodalom hónapja: Mit tudunk mi? tehetségkutató, házi szavalóverseny, költészet napjáról megemlékezés, házi helyesírás verseny, 6-7. osztályosok gyárlátogatása, fordított nap, papírhulladék és PET palack gyűjtés, fenntarthatóság témahéthez kapcsolódás (vitaminok és a víz jelentősége)

Április első hetében bekapcsolódtunk a digitális témahétbe Takács Mónika tanárnőnk szervezésében. Április 5-7 között gyűjtöttünk papírhulladékot és PET palackot, melynek összmennyisége 2,5 tonna volt. A legtöbb papírt a 2. és 6. osztály hozott. A befolyt összeget az osztályok arányosan megkapták az osztálykasszákba. 10-én az elektronikai hulladékgyűjtést szerveztük meg.

2016. április 28-án tartottuk az iskolai szavalóversenyt a fenntarthatóság jegyében. A helyezettek könyvjutalomban részesültek. Első helyezést értek el: Urbán Klaudia, Kovács Regina, Rédli Szonja. Április utolsó hetében tartottuk meg az országosan meghirdetett fenntarthatóság témahetet. Felsősök a vitaminok szerepe életünkben témában oldottak meg játékos feladatokat, tartottak kiselőadásokat, készítettek plakátokat illetve néhányan interaktív tankockát is. Az alsósok a víz szerepével foglalkoztak. Idén újra bekapcsolódtunk a Happy-hét programjaiba 2017. május 8-12. között. A vízfogyasztást népszerűsítő program keretében tartottunk tanórákat a víz jelentőségéről mindennapjainkban és játékos feladatokat is kaptak tanulóink, plakátot készítettek, poharat hajtogattak, díszítettek.

május: Happy-hét programjaiba bekapcsolódás, sport hónapja: sakkverseny, kosárlabda verseny, sportnap, rajzpályázat, Madarak és fák napja vetélkedő

Május a sport hónapja volt Soós Tamás testnevelő tanár szervezésében. Többféle sportágban versenyezhettek egymással az érdeklődő tanulóink többségében házi versenyeinken: május 10-én kosárlabda bajnokságot, 15-én sakkversenyt rendezett Tamás bácsi. A kosárlabda versenyben a 7. osztályosok csapata szerezte meg az első helyezést, a sakkversenyben pedig Major Márk tanulónk. Május 11-én szerveztük sportnapunkat, ahol a szokásos közös gimnasztika után következetek az egyéni versenyszámok, mint a távolugrás, zsákba futás, célba rúgás és dobás, kislabdahajítás, hullahoppozás, medicinlabda hajítás és ugrókötelezés. A tízórait követően csapatversenyekben, futballban, kidobóban és kötélhúzásban, mérhették össze ügyességüket, erejüket tanulóink. A legjobb eredményt elért tanulók érmeket és vándorkupát vehetett át. Idén a vándorkupát Czentár Imre és Kenessey Martin vihette haza. A sport és az egészség témában iskolai rajzpályázatot hirdetett meg Tamás bácsi, ahol az alsóban első helyezést szerzett Imre Dorina 2. osztályos, míg felsőben Bedő Dávid 5. osztályos tanulónk. Május elején tartottuk a Madarak és fák napját. Alsóban a napközis foglalkozásokon, míg felsőben a biológia órákon került megrendezésre. A tanulóink madár és fafelismerésbe mutathatták meg tudásukat interaktív feladatok segítségével.

június: gyermeknap futball bajnoksággal, alsós és felsős tanulmányi kirándulások

Június 3-án az úrhidai gyereknap keretén belül rendeztük meg idén is iskolánk futball bajnokságát. A gyermeknapi programjaink között szerepeltek még többek között sorversenyek, kötélhúzás, célba dobás, zsákba futás, ugráló kötelezés, hullahoppozás, lisztfújás, lekváros kenyér, szörpivó verseny és gyógynövény felismerés. Tanulóink a játékokban való eredményes részvétellel nyomdákat gyűjtöttek, amit sokféle kis ajándékra válthattak be.

Az alsós kirándulásunkra június 12-én került sor, amikor Pancsó Arénát látogattuk meg idegenvezető segítségével. Ennek keretében Puskás Ferenc tárgyaiból összeállított kiállítást is megtekinthettük. Kisvasúttal az Alcsúti Arborétumba kirándultunk. Végül a Tabajdi Mezítlábas Parkban töltöttünk el egy fél órát. Június 13-án a felsős osztályokkal a Dunakanyarban másfél órát hajókáztunk. Ezután csodás kirándulást tettünk a Pilis-hegységben az Egri csillagok című film egykori forgatási helyszínén.

Az idei tanév során is megtartotta iskolánk a tanévzárást követő 2 hétben a szokásos napközis táborát. Itt minden nap 8-16 óra között vettek részt általános iskolás korú gyermekek a tanárok által szervezett változatos programokon, amibe önkéntes volt diákjaink is bakapcsolódtak. Az idén is voltak kirándulások, például a Gaja-szurdokba busszal, a balatonfűzfői bobpályára vonattal, vagy éppen kerékpárral Szabadbattyánba a Cifrakertbe. Részt vehettek a diákok horgászversenyen a Palotavárosi Horgásztavaknál, de dagaszthattak langallót a Nyugdíjas Egyesület segítségével, majd természetesen el is fogyaszthatták a finomságokat. Nem maradhatott ki az önfeledt játék sem, miközben önismereti feladatok is voltak. Ugyanezen a napon a mentősök is kijöttek iskolánkba megtanítani pl. az újraélesztést, a sebek kötözését, az elsősegélynyújtás alapjait.

Ökomunkacsoport tagjai:

 • Liedermajer Heléna – tagintézmény-vezető
 • Bán Balázs – felsős munkaközösség képviselője
 • Kissné Körmendi Elvira – napközis munkaközösség képviselője
 • Bolvári Beatrix – alsós munkaközösség képviselője
 • Harangozóné Mihályi Andrea – takarítónő

Egyéb programot érintő megbízatások:

Tisztasági, magatartás verseny: Szabó Gyöngyi

Boldogság Program koordináció: napközis munkaközösség vezető

Teljes Körű Iskolai Egészségfejlesztés: Soós Tamás

DÖK segítő: Bán Balázs

Folyosó dekorációfelelős: Dobainé Pataki Adrienn

Gyermekvédelmi felelős: Liedermajer Heléna és az osztályfőnökök